Opdrachtgevers

Ars Musica

De stichting Ars Musica is sinds 2007 een centrum voor klassieke muziek en biedt een podium aan getalenteerde musici. Een van de hoofddoelen is het aanbieden van muzikale schatten uit de klassieke (kerk)muziek. Lees verder.

Mozart in Den Haag

In september 2015 was het precies 250 jaar geleden dat Mozart in Den Haag verbleef. Dit gegeven was voor de stichting ‘Mozart in Den Haag’ aanleiding om een grootschalig meerdaags evenement te organiseren. Naast bestuurslid van de stichting was ik festivalmanager. 

Residentie Bach Ensembles

De Maatschap Residentie Bach Ensembles is in 1998 opgericht met als doelstelling het bevorderen van de concertpraktijk van het Residentie Bachkoor, het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest. In 1999 sloot zich daarbij ook de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk aan. Lees verder.

Haags Matrozenkoor

Het Haags Matrozenkoor is opgericht in 1928. Momenteel staat het koor onder leiding van dirigent Wouter Verhage en telt het ruim 60 leden. Het matrozenkoor biedt de leden een brede muzikale opleiding. Lees verder.

Musica Poetica

De informatie over Musica Poetica, een barokorkest onder leiding van Jörn Boysen, volgt nog.