Disclaimer & Colofon

OpMaat Producties besteedt veel aandacht en zorg aan de juistheid van de informatie op de website. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Op de vormgeving, het gebruikte tekst- en beeldmateriaal op deze website rust copyright. Dupliceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van OpMaat Producties is niet geoorloofd.

Problemen met de website?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website wordt verondersteld dat u over een recente browser beschikt. Onderstaand treft u een lijst van gratis browsers die de meest recente technologie ondersteunen.

Andere problemen of opmerkingen

In het geval u toch problemen ondervindt met deze website of een opmerkingen wilt achterlaten, kunt u een bericht zenden aan Cubique.

Colofon

Het ontwerp en de technische realisatie van deze website zijn verzorgd door Cubique Internetdiensten uit Den Haag

Actueel

Opdrachtgevers