Diensten

OpMaat producties biedt in de persoon van Ellen van der Sar:

 • een nauwe betrokkenheid bij de opdracht en de opdrachtgever
 • creativiteit en snelheid van denken
 • strategische denkkracht en goed uitgewerkte plannen
 • tot in de puntjes verzorgde evenementen
 • een goede spreker
 • actuele kennis van de ontwikkelingen in het veld
 • deskundige en adequate begeleiding van projecten – vooraf, tijdens en achteraf
 • praktische adviezen en goede ideeën
 • vasthoudendheid
 • ervaring als bestuurder (voorzitter, penningmeester of secretaris) bij veel verschillende organisaties
 • soepele omgang met bestuursleden en vrijwilligers.

De taakvelden waarop de inzet van OpMaat producties mogelijk is, betreffen o.a.:

 • cultureel ondernemerschap
 • projectleiding
 • verwerving externe financiële middelen (waaronder fondsenwerving, sponsorwerving, donaties, crowdfunding)
 • eventmanagement (concerten, workshops, lezingen, festivals. 0-2000 bezoekers)
 • marketing en kaartverkoop
 • publiciteit (waaronder social media)
 • financieel beheer
 • klant- en relatiemanagement
 • informatiemanagement (waaronder archiefbeheer, archiefonderzoek, bibliotheekbeheer).

Actueel

Opdrachtgevers